Header Ads

Cập nhật Ngành Dệt May: Đơn đặt hàng dự kiến cải thiện từ Q4/2023

Luận điểm đầu tư


Cổ phiếu ngành dệt may đang giao dịch ở mức P/E năm 2023 và 2024 lần lượt là 11x và 9x. Hầu hết các công ty đều kỳ vọng doanh thu trong Q3/2023 sẽ tương đương mức của Q2/2023 nhưng dự kiến cải thiện so với quý trước trong Q4/2023. Chúng tôi kỳ vọng các công ty trong ngành sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ròng dương trong Q4/2023. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh quý xấu nhất đã được phản ánh vào giá và nhà đầu tư có thể kỳ vọng sự phục hồi của ngành trong năm 2024. Chúng tôi lựa chọn 2 cổ phiếu ưa thích trong ngành bao gồm: STK và MSH.
Do STK hoạt động ở phân khúc cao hơn chuỗi giá trị ngành, chúng tôi kỳ vọng kết quả doanh thu sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự phục hồi của ngành, tiếp sau đó là các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc khác. Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái, STK có thể tận dụng năng lực để sản xuất sợi tái chế có giá trị cao, vốn có nhu cầu cao từ các thương hiệu lớn. 

MSH có đơn đặt hàng FOB cao nhất trong ngành may mặc, giúp công ty được hưởng lợi lớn từ sự phục hồi của ngành trong khi các khách hàng lớn lâu năm của công ty (như Walmart, Columbia và Target) đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trong những quý gần đây. 

Trong Q2/2023, MSH ghi nhận kết quả vượt trội so với các công ty cùng ngành, MSH là công ty duy nhất đạt được mức tăng trưởng doanh thu svck, mặc dù LNST giảm nhẹ 2% svck. So với TNG có quy mô tương đương và cũng thuộc miền Bắc, MSH liên tục ghi nhận biên EBITDA trung bình cao hơn là 13,3% (so với TNG 10,8%) trong giai đoạn 2017-2022 và 10,6% (so với 7,2%) trong nửa đầu năm 2023 để đạt được biên lợi nhuận gộp cao hơn và tiềm lực tài chính mạnh hơn.

 Trần Thùy Trang, ACA, trangtt2@ssi.com.vn 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.